دانلود Robots Warfare II v1.02 بازی جنگ ربات ها ۲ اندروید

دانلود Robots Warfare II v1.02 بازی جنگ ربات ها ۲ اندروید

Robots Warfare II
یک سال بعد از جنگ بزرگ رباتها چندین ماموریت خصومت آمیز دیگر در زمین اتفاق افتاد.ربات های شرور درگیر این حوادث بودند و ربات های خوب باید از مردم در مقابل این ربات های متخاصم محافظت می کردند.شما باید کنترل یک ربات قهرمان را بر عهده بگیرید و در سطح های مختلف این بازی چالش برانگیز ربات های شریر را نابود کنید.
مانند یک ربات حرکت کنید،مانند یک ربات بجنگید،یک ربات باشید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Robots Warfare II v1.02 بازی جنگ ربات ها ۲ اندروید

مطالب مرتبط