دانلود Gunner Battle Commando Attack 5.58 بازیجنگ مسلحانه تکاور اندروید

دانلود Gunner Battle Commando Attack 5.58 بازیجنگ مسلحانه تکاور اندروید

Gunner battle commando attack

 

این بازی اکشن تیر اندازی است.به مقردشمن تیر اندازی کن!
با مخالفانی بجنگید که شما را وادار میکنند تقاص هر اشتباهتان را پس دهید.این یک جنگ واقعی است!خوشبختانه شما مهمات جنگی متنوع و موارد پشتیبانی در اختیار دارید.
برای زنده ماندن طولانی و تبدیل شدن به یک رهبر نیرومند افسانه ای باید به کشتن ماهرانه تسلط پیدا کنید.در غیر این صورت هیچ قهرمانی وجود نخواهد داشت.
آیا توانایی قهرمان شدن را دارید؟

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Gunner Battle Commando Attack 5.58 بازیجنگ مسلحانه تکاور اندروید

مطالب مرتبط