دانلود Expo Pass V2.2.6نرم افزار exopass اندروید

دانلود Expo Pass V2.2.6نرم افزار exopass اندروید

نرم افزار exopass برای برگزاری و شرکت در جلسات و کنفرانس ها
این نرم افزار یک فرم فن آورانه از جلسات به صورت سلف سرویس است که برای همه کنفرانس ها و در همه ابعاد ساخته شده است.به روز باشید و با کمترین امکانات و یا بیشترین امکاناتی که به آن نیاز دارید جلسات را اجرا کنید.این برنامه شامل:برنامه شرکت در جلسات،ثبت نام در جلسات،هدایت فواصل بین جلسات،پیگیری حضور در جلسات ونمایش امضا است.برای شروع به سایت www.expopass.com مراجعه کنید

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Expo Pass V2.2.6نرم افزار exopass اندروید

مطالب مرتبط