پایان نامه ارشد

ارائه تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس -دانلود پایان نامه حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار  قسمتی از متن پایان نامه : -مقدمه : صورت­های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری­های اقتصادی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری-ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت ها

عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس  قسمتی از متن پایان نامه : . انگیزه های مالیاتی شاید مالیات بردرآمد آشکارترین محرک برای مدیریت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

حسابرسی داخلی و میزان اتکا حسابرسان مستقل – پایان نامه ارشد

مطالعه ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی  قسمتی از متن پایان نامه : تعریف کنترلـهای داخلی برخلاف تصور عمومی که کنترلـهای داخلی را اقدامات واحد اقتصادی برای پیشگیری از تقلب کارکنان می‌دانند، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق ویژگیهای اتکا حسابرسان مستقل -پایان نامه رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی  قسمتی از متن پایان نامه : فعالیتهای کنترلی: فعالیتهای کنترلی، خط مشی‌ها و رویه‌هایی هستند که مدیریت به کمک آنها ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله فارسی رایگان ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتکا حسابرسان مستقل -دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی  قسمتی از متن پایان نامه : پس از انجام آزمونها و ارزیابیها، یافته‌های حسابرس یا مسئول اجرایی مربوطه مرور و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه -بررسی حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی  قسمتی از متن پایان نامه : با این ویژگی‌ها بعضی از خطوط ارتباطی اداری بسیار طولانی می باشد و تجربه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت -پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :   ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت  قسمتی از متن پایان نامه : مقدمه: در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی  قسمتی از متن پایان نامه : حسابرسان پس از تکمیل آزمون کنترلـها احتمال ریسک کنترل را براساس نتایج آزمونهای مزبور ادامه مطلب…

By 92, ago