PuppetShow: Lightning (Full) v1.0.0

PuppetShow: Lightning (Full) v1.0.0

unnamed_98_70

در بازی ماجراجویانه PuppetShow: Lightning (Full) شما به پاریس فرا خوانده شده‌اید تا زنجیره‌ای از آدم‌ربایی‌ها را بررسی نمایید. زن‌های زیادی اخیراٌ پس از مورد اصابت صاعقه قرار گرفتن، ناپدید شده‌اند. نکته دیگر اینکه انگار زن‌های ناپدید شده در حال تبدیل به عروسک‌های خیمه‌شب بازی می‌باشند!

شما در یک بالن قرار دارید که توسط بازرس فروسارت هدایت می‌شود که دارای یک بازوی مکانیکی است، زمانی که اتفاقی در پاریس فرود می‌آیید، به نظر می‌رسد که آدم خوبی است، اما آن کسی که بازوی مکانیکی او را ساخته چه؟

در شهر به سفر بپردازید و به حل پازل‌ها و بازی‌های کوچک بپردازید و اشیاء پنهان را کشف نمایید تا شواهد مورد نیاز برای رفتن به عمق این رمز و راز عجیب و غریب را پیدا کنید.

صاعقه فقط زن‌ها را به عروسک تبدیل نمی‌نماید، بلکه کاری می‌کند اشیاء بی‌جان نیز زندگی شیطانی خود را داشته باشند!

هزاران اشیاء پنهان را بیابید و ده‌ها پازل و بازی کوچک را حل نمایید!

PuppetShow: Lightning (Full) v1.0.0

مطالب مرتبط