Cut the Rope: Experiments v1.7.3

Cut the Rope: Experiments v1.7.3

Cut the Rope: Experiments یک بازی بسیار محبوب و فکری است که در نوع خود بی نظیر می باشد . در این بازی شما باید با قطع کردن طناب ها به یک هیولا کوچک کمک کنید تا به هدف خود برسد . البته باید به اولویت دادن به طناب ها برای قطع شدن و سرعت العمل خود هم متکی باشید . همچنین در این بازی تله هایی برای شما کار گذاشته شده که نباید به آن ها برخورد.

Cut the Rope: Experiments v1.7.3

مطالب مرتبط