دانلود Zombie Shooter Survival War 1.2 تیراندازی زامبی اندروید

دانلود Zombie Shooter Survival War 1.2 تیراندازی زامبی اندروید

Zombie Shooter Survival

در یک جزیره ی دور افرادی هستند که روی زندانیان آزمایش انجام می دهند.دانشمندان در تلاشند گونه ی عجیب انسانی ایجاد کنند.آنها با ایجاد تغییری ژنتیکی, زندانیان را به خون خوارانی خطرناک تبدیل کرده اند.این زندانیان نگهبانان را آلوده کردند واین بیماری همه جا پخش شد.

این زامبی ها اکنون در خیابان ها آزاد هستند و همه جا را آلوده می کنند.افراد زیادی کشته شدند و مردم زیادی در خانه هایشان مخفی شده اند.
به سرزمین زامبی ها بروید و با آنها بجنگید.آیا می توانید در این جنگ جان سالم به در ببرید؟زامبی ها را بکشید و مردم را نجات دهید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Zombie Shooter Survival War 1.2 تیراندازی زامبی اندروید

مطالب مرتبط