دانلود Last Day on Earth: Survival v1.4.1 بازی آخرین روز روی زمین اندروید

دانلود Last Day on Earth: Survival v1.4.1 بازی آخرین روز روی زمین اندروید

Last Day on Earth: Surviva
در فضای دنیای آخرالزمان که پر از خطرها و تهدید هاست تفحص و جستجو کنید.
گروهی از بازماندگان را کنترل کنید و محل زندگی و زیستگاه خود را گسترش دهید و آنها را مستحکم کنید.
با دوستان خود یک گروه بسازید و تلاش کنید زنده بماند.
هنگامی که پایگاه خود را ساختید آزادی مطلق را تجربه کنید.در مورد تکنولوژی های جدید تحقیق کنید،اسلحه های خود را به روزرسانی کنید و در جنگ های مختلف شرکت کنید تا بتوانید بر روی منابع کنترل داشته باشید.به هر طریقی تلاش کنید که زنده بمانید.
به صورت رایگان بازی کنید.
پایگاه خود را در حالت آزادی مطلق و نیز با استفاده از آیتم های مختلف بسازید .
یک پوشش محافظ برای سفر به قسمت های مختلف این دنیا برای خود بسازید.
منابع مخنلف را برای خود جمع کنید و یا به محل زندگی و زیستگاه دیگر بازیکنان حمله کنید.
با بازیکنان دیگر اتحادی قدرتمند بسازید.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Last Day on Earth: Survival v1.4.1 بازی آخرین روز روی زمین اندروید

مطالب مرتبط