دانلود Farmers Tractor Drive Simulator 1.1 بازی شبیه ساز تراکتور کشاورزی اندروید

دانلود Farmers Tractor Drive Simulator 1.1 بازی شبیه ساز تراکتور کشاورزی اندروید

Farmers Tractor Drive Simulator

محصولات را برداشت کنید و آنها را با تراکتور کشاورزی به انبار ببرید. بهترین وسیله نقلیه کاربردی را پیدا کنید، نهال بکارید و بعدا آنها را ببرید. از حیوانات خود مراقبت کنید و کالاهای تجاری خود را در بازار محلی بفروشید.
این بازی بهترین بازی شبیه سازی کشاورزی است.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Farmers Tractor Drive Simulator 1.1 بازی شبیه ساز تراکتور کشاورزی اندروید

مطالب مرتبط