دانلود Battle Mobile v1.0.8 بازی مبارزه اندروید

دانلود Battle Mobile v1.0.8 بازی مبارزه اندروید

Battle Mobile
در مقابل جهان به مبارزه برخیزید.این شما هستید که این درگیری شدید را هدایت می کنیدو باید برای تسخیر و نابود کردن دشمن و نیز مقابله در برابر دشمن تلاش کنید.نبرد را به موبایل خود وارد کنید و خود را در طوفان جنگ بیندازید.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Battle Mobile v1.0.8 بازی مبارزه اندروید

مطالب مرتبط