دانلود All That Remains: Part 1 v1.0.2بازی ماجراجویی بازمانده ها اندروید

دانلود All That Remains: Part 1 v1.0.2بازی ماجراجویی بازمانده ها اندروید

All That Remains: Part 1
مردم همیشه می گفتند: Duncan Price یک دیوانه است.همه انها می گفتند او تنها یک “local nut” است.آنها حرف های زیادی در مورد او می زدند اما دیگر هیچ چیزی برای گفتن ندارند زیا آنها مرده اند.
Campbell Priceگیج شده است به سمت انبار قدیمی پدرش میرود .شب گذشته اصلا حال خوبی نداشته است و نمی داند چطور به انبار قدیمی پدرش وارد شده است؟
از رادیویی که در دو طرف قرار دارد صدای آشنایی را می شنود،خواهرش است که می گوید دلیل حضور تو در این انبار قدیمی و پناهگاه حفظ امنیت توست.
شما در این بازی در نقش Campbell Price نگران خواهر خود هستید که برای حفاظت از شما در را قفل کرده است.شما باید قبل از اینکه دیر شود از این انبار فرار کنید.
شما تنها بازمانده هستید.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود All That Remains: Part 1 v1.0.2بازی ماجراجویی بازمانده ها اندروید

مطالب مرتبط